Features

Vietnamese American Ballroom Dancing

Live music performance

Second Floor

Saturday Dec 3

Thuong Linh, Anh Phuong, Minh Thy, Thu Hang, Ha Giang and the Fame.

Ladies Free. Men $8

. . . . . . . . .

Friday Nights

8PM-12AM Hát cho nhau nghe với ban nhạc the Fame. Tặng bánh sinh nhật và vào cửa miễn phí. Điều khiển chương trình MC Pham Hung.

Free Entry

. . . . . . . . .
Ground Floor
Mexican Live Music/Dancing

Lupe Y Grupo LA UNION

Saturday/Sunday

$10 per person (Saturday nights)
Open Hours
5PM - 2AM Friday/Saturday
3PM - 2AM Sunday
. . . . . . . . .