Features

Vietnamese American Ballroom Dancing

Live music performance

Second Floor

Saturday Oct 22

Da vu "Ben em ngay vui" Luu Viet Hung, Tan Hy Khanh, Quynh Mai, Duy Tuan, Nguyen Sang, Ánh Phuong, Thu Hang, Ha Giang, and the Fame.

Ticket $22. At doot +$3. Info. Nguyen Nam 510-299-0913. My Quang co Thao 408-216-9035. Coffe Lovers 408-223-1199. Lion Music 408908-8094

. . . . . . . . .

Sunday Nights

8PM-12AM Hát cho nhau nghe với ban nhạc the Fame. Tặng bánh sinh nhật và vào cửa miễn phí. Điều khiển chương trình MC Pham Hung.

Free Entry

. . . . . . . . .
Ground Floor
Mexican Live Music/Dancing

Lupe Y Grupo LA UNION

Saturday/Sunday

$10 per person (Saturday nights)
Open Hours
5PM - 2AM Friday/Saturday
3PM - 2AM Sunday
. . . . . . . . .