Features

Vietnamese American Ballroom Dancing

Live music performance

Second Floor

Saturday August 27

Linda Chou, Minh Thy, Ánh Phuong, Thu Hang, Anh Huy, Minh Huy and the Fame.

Ladies Free. Men $8

. . . . . . . . .

Sunday Nights

8PM-12AM Hát cho nhau nghe với ban nhạc the Fame. Tặng bánh sinh nhật và vào cửa miễn phí. Điều khiển chương trình MC Pham Hung.

Free Entry

. . . . . . . . .
Ground Floor
Mexican Live Music/Dancing

Grupo dimension

Saturday/Sunday

$5 per person (Saturday night ONLY)
Open Hours
5PM - 2AM Friday/Saturday
3PM - 2AM Sunday
. . . . . . . . .