Features

Vietnamese American Ballroom Dancing

Live music performance

Second Floor

Saturday Oct 1

'Let's Dance' with Ung Hoang Phuc, Trina Bao Tran, Linda Chou, Ho Thanh Thao, Justin Nguyen, Hoang Nguyen and the Fame.

Ticket $25. At door +$5. 408-318-1888/408-230-5556

. . . . . . . . .

Sunday Nights

8PM-12AM Hát cho nhau nghe với ban nhạc the Fame. Tặng bánh sinh nhật và vào cửa miễn phí. Điều khiển chương trình MC Pham Hung.

Free Entry

. . . . . . . . .
Ground Floor
Mexican Live Music/Dancing

Grupo dimension

Saturday/Sunday

$5 per person (Saturday night ONLY)
Open Hours
5PM - 2AM Friday/Saturday
3PM - 2AM Sunday
. . . . . . . . .